1Blåhals5. april var jeg en tur forbi Rærup Slambassiner. Allerede hvor jeg parkerede kunne jeg høre en Blåhals. Og ganske rigtigt, i et lille vandhul ved gården, hvor der er en del rør og dunpapper sad der en blåhals og sang. Da jeg gik hen imod den hoppede den ned og jeg så den ikke igen. Herefter tog jeg en rute ned langs med fjorden og op langs med hegnet ved Vendsysselværket. Her langs med hegnet var der ikke mindre end 2 blåhals og kort ned af stien tilbage var der endnu en. Så det blev til hele 4 blåhals hvoraf de 3 kunne ses på samme tid. Jo Blåhalsen er kommet for at blive og bliver mere og mere udbredt. Af andre fugle var der 2 rørhøge. 6 gråstrubede lappedykkere. Hvinand, Taffeland, Gråand, Knopsvane, Rørspurv, 5 Rørdrum hørt.