SuleIgen blev det til en tur til Skagen, en dag hvor jeg havde taget tidligt fri fra arbejde. Ude ved Verdens Ende mødte jeg Rolf Christensen der var på vej hjem. Da jeg sad der på toppen kunne jeg se at det vrimlede med suler ude ved Grenen så jeg gik derud for at nyde synet af vel og til omkring 1000 suler der furagerede derude. Efterfølgende kunne jeg se at der var indrapporteret over 2000 suler i Skagen denne dag.