SuleSå kom dagen hvor DMI havde lovet godt vejr lige fra morgenstunden. Allerede på køreturen derop var der ændret i vejrudsigten kl. 7, så nu lovede de sol først på formiddagen. Men den kom først over middag. Nå. men jeg var den første til at parkere på Grenen kl. 8. Så jeg travede ud på grenen og mødte et par kondiløbere undervejs. Ude på Grenen kunne jeg nord og nord-vest derfor se nogle Suler. Så der blev skudt nogle billeder heraf selv om de er rimeligt langt ude i det tågede vejr. I den næste halve time opholdt jeg mig helt ude på Grenen uden at møde nogen. Inde ved Sylviastien satte jeg mig på en klittop og kiggede mig omkring. Pludselig var der omkring en halv snes Musvåger der kredsede højt. Senere på dagen så jeg flere af disse samlinger og vel omkring 45 musvåger observeredes. Ind imellem var der en enkelt Rød Glente og der var også mindst en Spurvehøg. Ellers så jeg Skærpiber, først inde ved høfterne ved parkeringspladsen og senere helt ude på toppen af Grenen hvor jeg fik et par billeder. Igen var der også enkelte Snespurve på stranden ud for sandormesporet. Alt i alt en god fotodag.