Så blev det igen tid til en tur til Vejlerne. Det var en af de første forårsdage og isen i søerne er næsten smeltet overalt. På turen fra Krap skjulet ud mod Han Velje var der på en stubmark et par Traner der gik og hyggede sig. Ellers var jeg en tur i Bulbjerg og se på Rider. Der var faktisk ikke andre fugle der i dag, bortset fra almindelige måger. Elles var jeg også forbi dæmningen ved Hovsør. Især i området ved Arup var der utroligt mange gæs. Der var flest af arterne Bramgæs, Kortnæbbet gæs og selvfølgelig Grågæs.