SuleI dag ville jeg en tur til Vejlerne. Første stop var infocenteret, her var der stort set ingen fugle. Så videre til Hanvejle. Her så jeg kun 3 rørspurve, en del gæs, 1 skægmejse langt væk og så var der nogle Rørdrum der paukede. Herfra til Tømmerbytårnet. Her var der en del gæs og lidt ænder. Så ud fra det besluttede jeg mig or at fortsætte til Roshage. Her gik jeg ud yderst på molen da der ikke slog vand ind over. På vejen derud fil jeg øje på en Lomvie og kunne se at der var en del Suler langt ude. Efter at have stået der lidt kom Sulerne nærmere og til sidst fløj de lige henover.
På vej hjemad kørte jeg forbi Store Vildmose. Her fandt jeg Kongeørnen siddende midt på et grantræ ved fenne 41 på Taffelgårdsvej (Ørnefennevej)