MosehornugleFor tiden er der rigtig mange Mosehornugler rundt omkring i Vendsyssel. De ses næsten overalt på engene langs Limfjorden, østkysten og også på våde engområder inde i landet. Vil man gerne se dem er de aktive omkring 1-1½ time inden solnedgang. Jeg har selv set dem ved Røde Bro(Blæsbjergvej), Ulvedybet, Frederikshavn, Strandby Enge(Elling Å), Jerup Strand, Lille Vildmose.