HedehøgI dagene 14 - 17 juli 2014 tog jeg på kroophold på Ballum Slusekro for at se på områdets fugle i Sønderjylland. På turen derned kørte jeg forbi Storkeparret i Smedager, hvor man ude fra vejen kunne se storkene i reden. I området ved Ballum var der adskillige Hedehøge som jeg da også fik nogle fine billeder af. Jeg så også flere Blåhals her. På tur til Nørresø ved Tønder så jeg 2 Sølvhejrer og nogle Sortterner. Mest skuffet var jeg over saltvandssøen. Der er en sti man kan gå ad indenfor digerne der er ca 4 km. Bortset fa at der var fugle i vandet inde ved Højer var der næsten ingen fugle derude. På hjemvejen så jeg 2 høge hvoraf den ene var en Hedehøg 1K er den bestemt til inde på Fugle og Natur. Jeg var i tvivl om fuglen da den var atypisk i farverne og form, og så havde den 5 fingre. Men jeg havde en rigtig dejlig tur til orrådet hvor man konstant i området fra Slusekroen kunne se jagende Hedehøge. Ny art fra turen er Sortkrage.